1234
ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ MEMURLARI
       
Tülay YÜRÜR
Bilal YILDIZ
Nurdane KARADAYI
Ahmet Engin SÖNMEZ
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
       
       
Serkan Kaan UYGUR
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
       
ADLİ SİCİL BAŞVURUSU İÇİN;

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 5 ve 6 ncı maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 12 ve 13 üncü maddelerine göre;

Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;
- Kamu kurum ve kuruluşları,
- Adli sicil kaydının ait olduğu kişi,
- Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekiller.

Adli sicil bilgisi taleplerinde;
- Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
- Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
- Dilekçenin imzalı olması zorunludur

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler;
- Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
- Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
- Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar verir,