1234
ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ
ADLİ SİCİL ŞEFLİĞİ MEMURLARI

ADLİ SİCİL BAŞVURUSU İÇİN;

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 5 ve 6 ncı maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 12 ve 13 üncü maddelerine göre;

Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;
- Kamu kurum ve kuruluşları,
- Adli sicil kaydının ait olduğu kişi,
- Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekiller.

Adli sicil bilgisi taleplerinde;
- Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
- Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
- Dilekçenin imzalı olması zorunludur

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler;
- Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
- Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
- Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar verir,