BİLGİ EDİNME

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Adalet Bakanlığı bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Bürosu kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular rular rular 0312 293 22 03 numaralı fakslara, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise aşağıda gösterilen formlar eksiksiz doldurularak bilgiedinme@adalet.gov.tr posta adresine yapılabilecektir.

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri

Kanun ve Yönetmelikler

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Başvurusu Formları

Başvurular ekte sunulan formlar doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir

Gerçek Kişiler Gerçek Kişi Başvurusu Formu Gerçek Kişi Başvurusu Formu Zipli

Tüzel Kişiler Tüzel Kişi Başvurusu Formu Tüzel Kişi Başvurusu Formu Zipli