. / Yazı İşleri Müdürü
Fatma Mercan / Yazı İşleri Müdürü